Let op: wegens omstandigheden kunnen de Mind Mix - voorstellingen op dit moment niet gespeeld worden. Naar verwachting duurt dit tot en met 2022. De workshops zijn tot en met december 2021 nog wel te boeken.

Thema Discriminatie / Hokjesdenken

Doelgroep bovenbouw VO en MBO

Discriminatie begint vaak met stereotypen en vooroordelen. In deze workshop geven we leerlingen inzicht in waarom mensen stereotyperen en leren we ze kritisch te kijken naar hun eigen hokjesgeest.

Doelgroep docenten en HBO

Waarom roepen mensen die 'anders' zijn bij ons vaak angst of weerstand op? Klassen zijn divers als het gaat om afkomst, sekse, geloof en geaardheid. Hoe maak je dit bespreekbaar? Hoe ga je om met de stereotypen en vooroordelen?Thema Seksuele Diversiteit / Gender

Doelgroep bovenbouw VO en MBO

In de workshop Man/Vrouw* gaan we in op de aard en gevolgen van ons hokjes-denken. We geven inzicht in genderdiversiteit en de vaak complexe relatie tussen gender, identiteit en geaardheid.

Doelgroep bovenbouw PO

Met Dames en heren, jongens en meisjes gaan we in op ons hokjes-denken en geven we kinderen op eenvoudige wijze inzicht in genderdiversiteit en de vaak complexe relatie tussen gender, identiteit en geaardheid. Een eenvoudige wijze om seksuele diversiteit en gender laagdrempelig bespreekbaar te maken op de basisschool.Thema Beïnvloeding in de Media

Doelgroep onder- en bovenbouw VO en MBO

Met Beïnvloeding en Media laten we zien hoe belangrijk het is om kritisch te kijken naar de media. We maken leerlingen bewust van de rol die de media spelen bij het vormen van meningen over anderen en henzelf.Thema Wetenschap / Brein

Doelgroep onder- en bovenbouw VO, MBO, HBO en docenten

Is het tijd om even los te komen van de gebaande paden? Of wil je het team trakteren op een inspirerende sessie? In deze workshop mixen we sociale psychologie en theatersport tot een unieke combinatie waarbij je ervaart hoe het is om weer vrij te kunnen denken, zonder beperkingen.Thema Wetenschap / Creativiteit

HBO en docenten

Zijn we objectieve waarnemers? Of zien we wat we willen zien? Met Bewust van je Brein laten we op humoristische wijze zien dat je niet blind kunt vertrouwen op je eigen waarneming. Grappig en een tikkeltje confronterend.Thema Gedrag / Burgerschap

Doelgroep bovenbouw VO en MBO

Hoewel we vanaf 14 jaar in staat zijn om het perspectief van een ander in te nemen zijn we hier niet altijd even goed in. Met Ik en de Ander geven we leerlingen inzicht in hoe de omgeving van invloed is op iemands gedrag en hoe belangrijk het is om hier rekening mee te houden.

Doelgroep bovenbouw VO en MBO

We zijn allemaal gevoelig voor groepsdruk en autoriteit. Vooral tijdens de puberteit is de druk om ‘erbij te horen’ groot. Door leerlingen te laten zien hoe groepsprocessen werken, maken we ze minder beïnvloedbaar door anderen.