Lezing en workshop Overtuig!

Overtuigen doe je met argumenten. Toch? Zeker. Goede argumenten zijn waardevol, maar er is meer nodig. Hoe kom je overtuigender over dan ooit? Hoe krijg je anderen zover ‘ja!’ te zeggen?

Niet alleen in het bedrijfsleven zijn dit prangende vragen. Vele wetenschappers hebben zich dit afgevraagd, wat leidde tot wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op deze vragen. Op basis van deze kennis ontwikkelde dr. R. Cialdini een aantal zogenoemde beïnvloedingstechnieken, die in verschillende situaties zijn getoetst. Kennisnemen van deze technieken is essentieel. Het helpt je in te zien wanneer je zelf beïnvloed wordt en dat is zeker niet onbelangrijk.

Wil je de technieken zelf gaan gebruiken? Dat vraagt om praktische vaardigheden. Mind Mix helpt je om je de kennis op het gebied van beïnvloeding eigen te maken en toe te passen op praktijksituaties.

We laten de deelnemers zien welke beïnvloedingstechnieken werken, maar vooral hoe we deze in ons voordeel kunnen gebruiken.

Meer weten over de lezing of workshop Overtuig!? Neem dan contact op met Lynn Voogt: 0616357543, mail naar info@mindmix.nl of vul ons contactformulier in.